location

Արտավան, «Հայելի» լիճ

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 155 կմ
Մոտակա գյուղ՝ Արտավան (2 կմ)
Մոտակա հիվանդանոց՝ Վայք քաղաքում (20 կմ)
Հեռավորությունը մարզկենտրոն Եղեգնաձորից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 35 կմ։
Ենթակառուցվածք՝ բացակայում է
Ջրաերկրաբանական բնության հուշարձան է, գտնվում է ծովի մակարդակից 2100 մ բարձրության վրա։

Հաջորդ Լոկացիան