location

Դսեղ գյուղ

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 144 կմ

Հեռավորությունը մարզկենտրոն Վանաձորից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 30 կմ 

Ենթակառուցվածք՝ առկա է

Գյուղի տարածքում կա չորս եկեղեցի։ Գյուղից հարավ արևելյան կողմի Ծովաքար կոչվող սարի ստորոտում է գտնվում «Ծովեր» կոչվող գեղեցիկ լիճը։

Հաջորդ Լոկացիան