location

Սմբատաբերդ

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 141 կմ

Մոտակա գյուղը՝ Արտաբույնք (6 կմ)

Հեռավորությունը մարզկենտրոն Եղեգնաձորից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 24 կմ

Ենթակառուցվածք՝ բացակայում է

Նաև՝ Ցաղաց Քարի բերդ, պաշտպանական համալիր, կառուցվել է 5-րդ դարում։  

Հաջորդ Լոկացիան