location

Նորավանք

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 117 կմ

Մոտակա գյուղ՝ Ամաղու (3 կմ)

Հեռավորությունը մազկենտրոն Եղեգնաձորից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 21,5 կմ

Ենթակառուցվածք՝ բացակայում է

Վանական համալիր, որը կառուցվել է 13-ից 14-րդ դարերում:

Հաջորդ Լոկացիան