location

Աժդահակ

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 54 կմ

Մոտակա գյուղը՝ Գառնի (25 կմ)

Ենթակառուցվածք՝ բացակայում է

Կոորդինատներ՝ 40.225967, 44.947235

Լեռնագագաթ Գեղամա լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածում. վերջինիս ամենաբարձր գագաթն է՝ 3597։ Գագաթին կից՝ հյուսիսարևմտյան կողմում կա խառնարան՝ լցված ջրով։ Տարվա մեծ մասը ձնածածկ է։

Հաջորդ Լոկացիան