location

Մեղրու ամրոց

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 375 կմ

Հեռավորությունը մարզկենտրոն Կապանից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 74 կմ

Ենթակառուցվածք՝ առկա է

 

Հայկական ճարտարապետական հուշարձան Մեղրի քաղաքի շրջակա լեռնաշղթայի գագաթների վրա, հյուսիսից պայտաձև, ընդգրկելով քաղաքը։ Իր ճարտարապետական մտահղացմամբ եզակի է հայկական ամրոցաշինության մեջ․ պարսպապատեր չունի, դրանց փոխարինել է լեռնաշղթան։  

Հաջորդ Լոկացիան