location

Գնդեվանք

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 155 կմ

Մոտակա գյուղ՝ Գնդեվազ (14 կմ)

Մոտակա հիվանդանոց՝ Վայք քաղաքում (24 կմ)

Հեռավորությունը Եղեգնաձոր քաղաքից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 39 կմ։

Ենթակառուցվածք՝ բացակայում է

Միջնադարյան եկեղեցական համալիր։ Համալիրի հարավային կողմում կա սեղանատուն, որը մեծ դահլիճ է՝ նկուղով, օժանդակ սենյակներով ու կրակարանով։ Գնդեվանքը շրջապատված է Արփա գետի ձորի հիասքանչ բնությամբ։

Հաջորդ Լոկացիան