location

Բերդաքար ամրոց

Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 70 կմ

Մոտակա գյուղ՝ Չինչին (1 կմ)

Հեռավորությունը մարզկենտրոն Իջևանից (հիվանդանոց, ԱԻՆ ծառայություն և այլն)՝ 95 կմ

Ենթակառուցվածք՝ առկա չէ

Կիկլոպյան ամրոց է: Գտնվում է մեծ թեքությամբ սարալանջին:

Հաջորդ Լոկացիան